Bereken capaciteit


Kies de juiste radiator voor een behaaglijke warmte.

Op deze pagina zullen we meer uitleg geven over radiatoren. We zullen hierbij de volgende onderwerpen behandelen:

  1. Bereken zelf de benodigde warmteafgifte (vermogen) van de radiator
  2. Hoe combineer ik de vereiste capaciteit en de gewenste afmetingen van de radiator?
  3. Omschrijvingen van diverse typen radiatoren

1. Bereken zelf de benodigde capaciteit (vermogen) van de radiator

Het doel van een of meerdere radiatoren in een woonruimte is uiteraard het creëren van een behaaglijke warmte.

U kunt zich voorstellen dat een radiator voor een grote woonkamer meer warmte moet afgeven voor een prettige temperatuur, dan een radiator in een klein toilet. Ook zal de gewenste temperatuur in een slaapkamer lager zijn, dan in een woonkamer. Iedere ruimte in een woonhuis zal weer om een ander soort radiator vragen met een lagere of hogere wamteafgifte (ook wel capaciteit of vermogen geheten)

Drie zaken bepalen de mate waarin een radiator warmte (vermogen) moet afgeven voor het creëren van een behaaglijke warmte.

  1. de grootte/inhoud van de kamer
  2. de gewenste temperatuur in de kamer
  3. de soort ruimte

Wij gaan u helpen om het vermogen te berekenen voor de door u gewenste radiator. Dit doen we door middel van stap A tot en met D.

Stap A: Bereken de inhoud van de kamer
Bereken allereerst de inhoud van de kamer door de lengte, breedte en hoogte van de kamer met elkaar te vermenigvulden (in meters).U heeft nu het aantal kubieke meter. Bijvoorbeeld: een woonkamer met een lengte van 7.5 meter, een breedte van 4 meter en een hoogte van 2,7 meter heeft een inhoud 81 kubieke meter.

Stap B) Bepaal voor uzelf de gewenste temperatuur
Iedere ruimte in een woonhuis, heeft een andere aanbevolen temperatuur. Dit betekent dat het aantal benodigde wattages (warmteafgifte) per vertrek per kubieke meter ook anders is. Immers, een woonkamer moet warmer aanvoelen dan een slaapkamer. In onderstaand schema kunt u terugvinden hoeveel watt u nodig heeft per kubieke meter per type vertrek (wattage obv 75/65/20).

Ruimte Aantal watts per m3 (obv 75/65/20)
Woonkamer 75 watts per m3
Slaapkamer 60-70 watts per m3
Keuken 60 watts per m3
Studeerkamer 70 watts per m3
Badkamer 75-80 watts per m3
Toilet 70 watts per m3

Conclusie: de grootte, het type kamer én dus gewenste temperatuur (gewenste behaagelijkheid) bepalen het gewenste vermogen van de radiator.

Stap C: bereken de benodigde capaciteit van de radiator:

Door het aantal kubieke meter te vermenigvulden met het aantal watts per vierkante meter (bepaald door de aard van het vertrek) kunt u dus zelf bepalen hoeveel warmtecapaciteit uw radiator(en) moet(en) leveren voor een specifieke ruimte.

Voorbeelden:

Voorbeeld 1. Uw woonkamer is 81 kubieke meter (lengte x breedte x hoogte in meters). De capaciteit van de radiatoren dienen dan gezamenlijk minstens 81 * 75 watts per m3 = 6075 watts te zijn. Deze 6075 watts zijn dan totaal benodigd om de woonkamer op temperatuur te krijgen. Overigens is het aan te bevelen om in grotere ruimtes meerdere radiatoren op te hangen. Al deze radiatoren te samen vormen in bovenstaand voorbeeld dan een gezamenlijk vermogen van minimaal 6075 watts.

Voorbeeld 2: Uw badkamer is 4 meter lang, 3 meter breed en 2,2 meter hoog (26,4 kubieke meter) De capaciteit die nodig is voor deze bakkamer dient dan minstens 26,4 * 80 watts = 2112 watts te zijn. U moet met uw radiator(en) in totaal dus deze wattage zien te bereiken.

Stap D: houd rekening met behoud of verlies van warmte
U kunt zich voorstellen dat in bepaalde situaties sprake is van warmteverlies- of juist behoud. Dit als gevolg van goede of slechte isolering.Houd daarom rekening met het volgende:

  1. Bij oude of slecht geïsoleerde woningen kunt u 15% optellen bij de door u zelf berekende warmteafgifte/capaciteit bij punt C.
  2. Bij goed geïsoleerde woningen kunt u 10% aftrekken van de door u zelf berekende warmteafgifte/capaciteit bij punt C.

Belangrijk: de aanschaf van een radiator met een wat hogere capaciteit dan volgens uw berekeningen is geen enkel probleem. Schaf nooit een radiator aan met een capaciteit, die onder uw berekeningen ligt.

Heeft u problemen met het berekenen van de benodigde capaciteit? Neem dan telefonisch contact met ons op. Telefoon: 0183-581635


2. Hoe combineer ik de vereiste capaciteit en de gewenste afmetingen van de radiator?

Op basis van de indeling van uw woonruimtes en/of beschikbare vrije wanden heeft u altijd rekening te houden met een maximale lengte en hoogte van de radiator. Echter, u bent ook gebonden aan een bepaalde gewenste capaciteit van de radiator. Hoe is dit op te lossen? Vrij simpel.
Radiatoren zijn er in diverse typen, zodat u altijd een radiator kan ophangen die

  1. én de gewenste hoogte en breedte heeft
  2. én de gewenste warmteafgifte (capaciteit) heeft.
Hiervoor bestaan radiatoren soms uit meerdere platen en hebben radiatoren ook convectielamellen (geribbeld plaatwerk op of tussen de platen).
Hoe meer platen en/of convectielamellen, hoe hoger de capaciteit van een radiator.
Met andere woorden, de totale oppervlakte aan plaatwerk van een radiator kan toenemen waardoor de warmteafgifte van een radiator ook kan toenemen. Hierbij hoeft de hoogte of de lengte niet toe te nemen.


3. Omschrijvingen van diverse typen radiatoren
Zoals gezegd, een radiator kan bestaan uit meerdere platen of convectielamellen om de warmteafgifte toe te laten nemen.

Typen radiatoren worden daarom altijd omschreven op de volgende wijze: Type 10: 1 plaat
Type 11: 1 plaat, 1 convectielamel
Type 20: 2 platen, geen convectielamellen
Type 21: 2 platen, 1 convectielamel
Type 22: 2 platen, 2 convectielamellen
Type 30 3 platen, geen convectielamellen
Etc  
Op de pagina selecteer uw radiator ziet u bij iedere radiator uit het assortiment vermeld staan uit hoeveel platen en/of convectielamellen de radiator bestaat. Wat extra platen en convectielamellen kunnen betekenen voor uw warmteafgifte blijkt wel uit het volgende voorbeeld van 3 verschillende radiatoren met dezelfde hoogte en lengte.
Hoogte Lengte Type Capaciteit
500 mm1200 mm111034 Watt
500 mm1200 mm221837 Watt
500 mm1200 mm332575 Watt
Heeft u vragen over de diverse typen radiatoren:
Neem dan telefonisch contact met ons op. Telefoon: 0183-581635

Radiatorstunter

Radiatorstunter

Radiatorstunter